Dovanų kuponas

UAB „East Island“ dovanų kupono naudojimosi taisyklės

 1. Pirkėjas – asmuo, kuris įsigyja dovanų kuponą www.eastisland.lt  internetinėje svetainėje arba SPA centruose ir kuris turi teisę pasinaudoti dovanų kuponu arba perleisti jį trečiajam asmeniui.
 2. Dovanų kuponas suteikia pirkėjui teisę pasinaudoti paslauga ar įsigyti produktą už sumą, kuri yra nurodyta ant dovanų kupono.
 3. Atvykus į SPA centrą būtina pateikti dovanų kuponą arba masažų abonementą fiziniu arba elektroniniu pavidalu.
 4. Dovanų kupono nominalai gali būti 150€, 100€, 60€, 50€, 30€ arba kita pirkėjo pasirinkta ir kupone nurodyta suma.
 5. Vienu dovanų kuponu atsiskaityti galima per kelis kartus. Nepanaudota suma lieka kitam apsilankymui.
 6. Dovanų kuponas galioja bet kuriame East Island SPA centre Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje ir Druskininkuose.
 7. Dovanų ar paslaugos kupono galiojimo laikas yra 12 mėnesių, nuo įsigijimo datos, nebent dovanų kupone nurodyta kitaip.
 8. Dovanų kuponas nėra priimamas atgal ir negali būti keičiamas į piniginę sumą.
 9. Su Dovanų kuponu negalima įsigyti masažų Abonemento.
 10. UAB „East Island“ nekeičia pamestų ar kitaip prarastų dovanų kuponų į naujus.
 11. Už nepanaudotus dovanų kuponus sumokėtos pinigų sumos nėra grąžinamos.
 12. UAB „East Island“ perkant dovanų kuponą internetu prašo nurodyti šiuos pirkėjo duomenis: vardą ir pavardę, elektroninio pašto adresą ir mobiliojo telefono numerį. Šie duomenys yra pateikiami siekiant teisingai identifikuoti pirkėją bei, jeigu pirkėjas tai pažymėdamas sutinka, ateityje naudoti pirkėjo duomenis tiesioginės UAB „East Island“ rinkodaros tikslais.
 13. Pirkėjas, gali bet kuriuo metu atsisakyti jam teikiamų UAB „East Island“ pasiūlymų.
 14. Pirkėjui atsisakius jo duomenų naudojimo UAB „East Island“ tiesioginės rinkodaros tikslais, informacija apie pirkėją bus panaudota išimtinai tik teisingam pirkėjo identifikavimui, dovanų kupono tikrumo patikrinimui ir paslaugos suteikimo ar prekių įsigijimo fakto patvirtinimui.
 15. Informacija apie pirkėją yra konfidenciali ir trečiosioms šalims UAB „East Island“ ją gali pateikti tik įstatymų nustatytais atvejais.
 16. UAB „East Island“ pasilieka teisę bet kuriuo metu pakeisti, taisyti ar papildyti Taisykles, atsižvelgdamas į teisės aktų nustatytus reikalavimus. Apie bet kokius pakeitimus, taisymus ar papildymus prisiregistravęs klientas bus informuojamas el. paštu bei informacija bus skelbiama internetinėje svetainėje www.eastisland.lt.
 17. Susidarius svarbioms aplinkybėms, UAB „East Island“ gali laikinai arba iš viso nutraukti dovanų kuponų pardavimą internetu, apie tai iš anksto nepranešę Pirkėjui.
 18. Pirkėjas yra visiškai atsakingas už jo pateikiamų asmens duomenų teisingumą. Jei Pirkėjas nepateikia tikslių asmens duomenų, UAB „East Island“ neatsako už dėl to atsiradusius padarinius ir įgyja teisę reikalauti iš Pirkėjo patirtų tiesioginių nuostolių atlyginimo.
 19. Dovanų kuponas ar masažų Abonementas gali būti patęsiamas toliau numatyta tvarka:
  1. Pratęsti galiojimo terminą galima Dovanų kuponui ar masažų Abonementui, kuris yra dar nepanaudotas, tačiau nuo jo galiojimo pabaigos praėjo ne daugiau nei 60 (šešiasdešimt) dienų.
  2. Pratęsti Dovanų kuponą ar masažų Abonementą galima papildomam iki 90 (devyniasdešimt) kalendorinių dienų terminui (skaičiuojant nuo pratęsimo mokesčio sumokėjimo dienos).
  3. Dovanų kupono ar masažų Abonemento pratęsimo paslaugai taikomas 8 (aštuonių) € mokestis.
  4. Dovanų kupono ar masažų Abonemento turėtojas gali pratęsti Dovanų kupono/masažų Abonemento galiojimą aukščiau nurodytomis sąlygomis pateikiant prašymą el. paštu info@eastisland.lt, kuriame nurodomas Dovanų kupono/masažų Abonemento Nr./kodas, kurį prašoma pratęsti, ir prie tokio prašymo pridedama atlikto mokėjimo už Dovanų kupono/masažų abonemento galiojimo pratęsimo paslaugą kopija bei Dovanų kupono/masažų Abonemento kopija.
  5. Mokestis už  Dovanų kupono ar masažų Abonemento pratęsimo paslaugą  turi buti atliktas į UAB East Island banko sąskaitą LT594010051005441713. Mokėjimo paskirtyje nurodoma „Dovanų kupono ar masažų Abonemento pratęsimo paslauga ir kupono numeris/kodas“.
  6. Patvirtinimas apie Dovanų kupono ar masažų Abonemento galiojimo pratesimą siunčiamas prašymą pateikusiams asmeniui tuo pačiu el.paštu, kuriuo buvo atsiųstas prašymas.
  7. Dovanų kupono ar masažų Abonemento galiojimas pratęsiamas per 3 darbo dienas nuo prašymo su priedais bei mokejimo įskaitymo į UAB „East Island“ banko sąskaitą dienos.

Skambinsite į SPA Centrą:

Vilniuje

Kaune

Klaipėdoje

Druskininkuose

Parašykite į SPA Centrą:

Vilniuje

Kaune

Klaipėdoje

Druskininkuose
Rašyk
Skambink